Aled Jones Williams

Jones Williams, Aled

Magwyd Aled Jones Williams ger Caernarfon, ac astudiodd ym Mhrifysgol Bangor, Coleg Diwinyddol Mihangel Sant yn Llandaf, a Phrifysgol Caerdydd. Mae’n offeiriad, bardd, awdur ac yn ddramodydd y mae amryw o’i ddramâu wedi eu llwyfannu.

Roedd ei lyfr, Rhaid i ti fyned y daith honno dy hun, ar restr fer Llyfr y Flwyddyn Cymru yn 2002, ac enillodd y Goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr un flwyddyn. Mae ei bryddest fuddugol, ‘Awelon’, wedi ei chynnwys yn Y Cylchoedd Perffaith (Gwasg y Bwthyn, 2010), ei gasgliad cyntaf o farddoniaeth, sy’n ymdrin â cholli ffydd ac alcoholiaeth.

Dewiswyd ei nofel Eneidiau ar gyfer Silff Lyfrau Cyfnewidfa Lên Cymru yn Hydref 2013, ac roedd ar restr fer Llyfr y Flwyddyn Cymru yn 2014.

Mae ei ddrama, Anwelediga ysbrydolwyd gan gofnodion meddygol o hen ysbyty iechyd meddwl Dinbych yng Ngogledd Cymru, ar daith gyda cwmni theatr Frân Wen. 

Mae ei nofel diweddaraf, Nostos, ar y Silff Lyfrau 2018.

 

Mae rhai o’i gyhoeddiadau eraill yn cynnwys:

Rhaid i Ti Fyned y Daith Honno dy hun (Gwasg Pantycelyn, 2001)
Ychydig Is Na’r Angylion (Gwasg y Bwthyn, 2006)
Yn Hon Bu Afon Unwaith (Gwasg y Bwthyn, 2008)
Iesu! (Gomer, 2008)
Y Cylchoedd Perffaith (Gwasg y Bwthyn, 2010)
Tuchan o Flaen Duw (Gwasg Carreg Gwalch, 2012)
Eneidiau (Gwasg Carreg Gwalch, 2013)
Duw yw’r Broblem (gyda Cynog Dafis)(Gwasg Carreg Gwalch, 2016)

Llyfrau gan yr un awdur

Adnoddau