Richard Gwyn

Gwyn, Richard

Cafodd Richard Gwyn ei eni a'i fagu yn ne Cymru ac mae'n adnabyddus fel bardd, awdur a chyfieithydd. Mae wedi cyhoeddi pum cyfrol o farddoniaeth ac wedi golygu blodeugerdd o farddoniaeth Gymraeg newydd. Mae wedi byw am gyfnodau yng Nghatalwnia, Groeg a Ffrainc a bellach yn byw yng Nghaerdydd lle mae'n dysgu ysgrifennu creadigol a beirniadol ym Mhrifysgol Caerdydd. The Colour of a Dog Running Away  (Parthian, 2005) oedd ei nofel gyntaf ac fe fu'n un o lyfrau'r flwyddyn gan yr Independent a Waterstones ac enillodd wobr ffuglen Cyngor Llyfrau Cymru. Cyhoeddwyd ei ail nofel, Deep Hanging Out (Snowbooks) yn 2007. Mae ei gyfrol ddiweddaraf - ysgrifol y tro hwn - The Vagabond's Breakfast (Alcemi, 2011) yn ymdrin â salwch, teithio ac ysgrifennu. Cafodd ei dewis ar gyfer rhestr hir Llyfr y Flwyddyn 2011.

Darllenwch flog Ricardo Blanco, alter ego Richard Gwyn, yma.