Angharad Price

Price, Angharad

Cafodd Angharad Price ei magu yn Bethel, ger Caernarfon. Wedi graddio mewn ieithoedd modern yn Ngholeg yr Iesu, Rhydychen, aeth ymlaen i ymchwilio i waith Robin Llywelyn. Mae'n awdures tair nofel: Tania'r Tacsi (Gomer, 1999), O! Tyn y Gorchudd (Gomer, 2002) a enillodd iddi Fedal Rhyddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2002 a gwobr Llyfr y Flwyddyn Cyngor Celfyddydau Cymru 2003, a Caersaint (Y Lolfa, 2010) a oedd ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2011.

Yn 2003, teithiodd i nifer o wyliau llenyddol ar draws Ewrop fel un o'r awduron a ddewiswyd ar gyfer y prosiect Scritture Giovani. Cyfieithwyd a chyhoeddwyd stori fer a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer yr achlysur mewn Saesneg, Almaeneg, Eidaleg a'r Norwyeg. Yn ddarlithydd yn Adran Gymraeg, Prifysgol Bangor, cyhoeddodd nifer o gyfrolau ac ysgrifau beirniadol ar lenyddiaeth gyfoes Gymraeg, yn ogystal a chyfieithiadau rhwng y Gymraeg a'r Almaeneg a'r Gymraeg a'r Eidaleg.

Yn 2014 enwebwyd Angharad Price gan Gyfnewidfa Lên Cymru, a’i dethol gan Y Gymdeithas Awduron Ewropeaidd ynghyd a naw o awduron Ewropeaidd i gyfrannu i restr Finnegan.  Nod y rhestr yw cyflwyno gweithiau llenyddol nad ydynt wedi eu cyfieithu’n eang neu sydd wedi eu hanghofio’n llwyr i gynulleidfa Ewropeaidd