Spanish translation of The Vagabond’s Breakfast to be launched in Latin America

Dathlu cyhoeddi cyfieithiad Sbaeneg o The Vagabond’s Breakfast yn America Ladin

Cynhelir noson arbennig yn Libreria Gandhi, Malabia 1784, Buenos Aires nos Fercher, Hydref 29ain am 19:00 i ddathlu cyhoeddi, El desyauno del vagabundo, cyfieithiad Sbaeneg Ines Garland a Jorge Fondebrider o The Vagabond’s Breakfast gan Richard Gwyn. Derbyniodd y cyhoeddwr, Bajo la Luna, grant cyfieithu Cyfnewidfa Lên Cymru er mwyn cyhoeddi’r nofel hunangofiannol hon.

Yna, nos Sul, Tachwedd 2ail 2014, yn Santiago de Chile, cynhelir noson ddathlu arbennig gan gyhoeddwyr y gyfrol yn Chile, LOM ediciones.

Mae Richard Gwyn wedi bod yn teithio ar draws America Ladin drwy 2014 a hynny fel Llysgennad Cymru Greadigol Cyngor Celfyddydau Cymru. Dyfarnir y wobr trwy enwebiad, a’i bwriad yw cydnabod llwyddiant unigol arwyddocaol ym myd y celfyddydau ynghyd a’r nod o godi proffil diwylliant Cymru y tu hwnt i'w ffiniau.   Mae'n dychwelyd y mis hwn er mwyn dathlu cyhoeddi, El desyauno del vagabundo, gyda chefnogaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Gan adeiladu ar y cydweithio a welwyd drwy Gadwyn Awduron America Ladin yn 2013, mae Cyfnewidfa Lên Cymru yn falch i gefnogi Richard Gwyn yn ystod ei gyfnod fel Llysgennad Cymru Greadigol. Mae cydweithio gyda Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, a chefnogi partneriaid yn cynnwys gwyliau llenyddol rhyngwladol, phrifysgolion, a chylchgronau yn Chile, Colombia a Mecsico, yn rhoi cyfle unigryw i Gyfnewidfa Len Cymru i ehangu ar y cyfnewid llenyddol rhwng Cymru ac America Ladin.

Dilynwch ‘Daith Anorffenedig’ Richard Gwyn ar draws America Ladin drwy ddarllen ei flog yma.

Lluniau

Y Diweddaraf