Poetry Connections India/Wales

Cysylltiadau Barddonol India/Cymru

Mae deg bardd o India a Chymru yn cymryd rhan mewn prosiect cyfnewid a drefnir gan Lenyddiaeth Ar Draws Ffiniau a’u partneriaid, i nodi 70 mlynedd o India annibynnol. Mae’r prosiect cydweithredol wedi dod â hwy ynghyd i archwilio lleoliadau cartrefi ei gilydd a chreu gwaith newydd mewn chwech o ieithoedd yn ystod cyfres o breswyliadau yn y ddwy wlad.

Yn ystod ail gymal y prosiect, fe fydd y beirdd yn ym ymweld a chwe dinas i gyflwyno gwaith newydd gyda darlleniadaum perfformiadau, trafodaethau a gweithdai er mwyn lansio cyfres o gyfrolau gan bartner cyhoeddi'r prosiect, Poetrywala.  Fe fydd y daith yn ymweld a gwyliau yn Bhubaneswar, Chennai, Hyderabad, Jaipur a Kolkata, yn ogystal a lleoliadau yn Delhi.

  • Ionawr 12 - 14   Tata Steel Bhubaneswar Literary Meet
  • Ionawr 14 - 16   The Hindu Lit for Life Festival, Chennai
  • Ionawr 22 - 27   Tata Steel Kolkata Literary Meet – KALAM
  • Ionawr 26 - 28   Hyderabad Literary Festival
  • Ionawr 25 - 29   Zee Jaipur Literary Festival
  • Ionawr 30          Apeejay Oxford Bookstore N-81, Connaught Place, Delhi
  • Ionawr 31          Sri Aurobindo Centre for Arts and Communication

Ymwelodd y beirdd a’r cyfieithwyr, Sampurna Chattarji a Subhro Bandopadhyay, ag Aberystwyth fis Awst 2017, lle y buont yn gweithio gydag Eurig Salisbury a Nicky Arscott, cyn gorffen eu hymweliad yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Fôn.

Teithiodd Avner Pariat i Fangor fis Awst i weithio gyda Rhys Trimble.

Treuliodd y bardd a golygydd Poetry Wales, Nia Davies, amser yn Bangalore gyda Mamta Sagar, yn gweithio ar nifer o berfformiadau cyfranogol gydag artistiaid a chymunedau lleol.

Ymwelodd y beirdd Cymreig eraill â Delhi, Kolkata, Shillong a Thiruvananthapuram.

Ceir mwy o wybodaeth am y prosiect yma

Gwrandewch ar gyfweliad Eurig Salisbury gyda Dei Tomos am y prosiect yma.

Y Diweddaraf