Translation is a way of listening that changes the way we speak

Ffordd o wrando sy'n newid ein ffordd o siarad yw cyfieithu

Darllenwch erthygl angerddol Siân Melangell Dafydd yn y Wales Arts Review ar gynhysgaeth gweithdy cyfieithu creadigol a drefnwyd gan y Gyfnewidfa Lên yn India -  'The Wales-India Writers' Chain: Me, Speaking Differently'. Dyma un o'r gweithdai a gyfrannodd at greu'r atodiad arbennig i rifyn yr haf o Taliesin a lansiwyd yn Steddfod Dinbych fis Awst: Cyfieithu Cymru, Darllen y Byd: India.

Lluniau

Y Diweddaraf