Announcing the 2020-21 Bookcase

Cyhoeddi Silff Lyfrau'r Gyfnewidfa ar gyfer 2020-21

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein Silff Lyfrau ar gyfer 2020-21, sef detholiad o lenyddiaeth gan awduron o Gymru a argymhellir gan y Gyfnewidfa i gyhoeddwyr ar gyfer cyhoeddi mewn cyfieithiad. Byddwn yn cyhoeddi’r Silff Lyfrau yn Ffair Lyfrau Frankfurt yn ôl ein harfer, a gynhelir eleni ...mwy

Cyhoeddi enillwyr Her Gyfieithu a Translation Challenge 2020

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai enillwyr yr Her Gyfieithu a Translation Challenge eleni yw Eleoma Bodammer a Grug Muse!

Darllenwch beirniadaeth Mererid Hopwood a chyfieithiad buddugol Grug ar wefan O’r Pedwar Gwynt

Bardd, golygydd ac ymchwilydd yw Grug Muse. Mae’n un o ...mwy

Bookcase Focus: An Interview with Deryn Rees-Jones

Wales Literature Exchange interviewed our Bookcase author Deryn Rees-Jones, about her writing and her influences.

1. What first inspired you to be an author and where do your ideas come from?

When I was very small I knew that wanted to be a writer. I think that was something ...mwy

Bookcase Focus: An Interview with Ifan Morgan Jones

Wales Literature Exchange interviewed our Bookcase author Ifan Morgan Jones, about his writing and his influences.

1. What first inspired you to be an author and where do your ideas come from?

I think it’s mainly the pure enjoyment of writing that inspires me. I think there’s ...mwy