Manon Steffan Ros

Ros, Manon Steffan

Magwyd Manon Steffan Ros ym mhentref Rhiwlas ger Bangor. Enillodd Fedal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Cymru ddwy flynedd yn olynol, yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Eryri a'r Cyffiniau 2005 ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru Abertawe 2006. Cyrhaeddodd ei nofel gyntaf ar gyfer oedolion, Fel Aderyn, restr fer Llyfr y Flwyddyn yn 2010.

Mae wedi ennill Wobr Tir na n-Og pedair gwaith gyda'i nofelau Trwy'r Tonnau (2010), Prism (2012), Pluen (2017) a Fi a Joe Allen (2019), oll wedi eu cyhoeddi gan Y Lolfa. Enillodd ei nofel Blasu (Y Lolfa, 2012) gategori ffuglen gwobr Llyfr y Flwyddyn 2013. Cyhoeddwyd y cyfieithiad Saesneg, The Seasoning, gan Honno yn 2015.

Mae ei thrydedd nofel i oedolion, Llanw (Y Lolfa, 2014), yn adrodd hanes Llanw, merch ifanc sy’n byw gyda Gorwel, ei hefaill, a’u nain mewn bwthyn mewn pentref bychan arfordirol yng nghanol Cymru. Mae’r Ail Ryfel Byd yn taflu ei gysgod ar y teulu, gan fod penderfyniad Gorwel yn cael effaith niweidiol ar fywyd Llanw.

Enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2018 a Llyfr y Flwyddyn 2019 gyda’i nofel Llyfr Glas Nebo, a dewiswyd ar gyfer y Silff Lyfrau 2018.

Enillodd ei ddrama, Mwgsi, wobr Theatr Genedlaethol Cymru yn 2018 hefyd.

Mae’n byw yn Nhywyn, Sir Feirionnydd gyda’i meibion.